Ležiachov

15. Dec 2014.

official name: Ležiachov, hungarian name: Lézsa (township), code: [512419], district: Martin [506], county: Žilinský kraj [5]