Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Voľby samospráva_SK:

Download

Voľby samospráva_HU:

Download

Voľby VUC_SK:

Download

Voľby VUC_HU:

Download

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta:

Download

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodupre voľby do orgánov samosprávy obcí: 

Download

OZNÁMENIE O rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Download

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Debraď:

Download

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Download