Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022- Megyei és helyhatósági választások 2022

Voľby samospráva_SK:

Letöltés

Voľby samospráva_HU:

Letöltés

Voľby VUC_SK:

Letöltés

Voľby VUC_HU:

Letöltés

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta:

Letöltés

OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodupre voľby do orgánov samosprávy obcí: 

Letöltés

OZNÁMENIE O rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Letöltés

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Debraď:

Letöltés

OZNÁMENIE o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí:

Letöltés