1952.szeptember 8-án jelenéseket láttak a Szent László tisztás felett. Szepsibők két asszony a forráshoz indult, s ekkor egy hatalmas felhő közepén a Szűzanya jelent meg, ölében a kis Jézussal. Nem sokkal később, szeptember 15-én egy szemtanú szerint: „Az egész erdő aranysárga fényben úszott, a nap elvesztette vakító ragyogását, és a szentostyához hasonló fehérségben tűnt fel. Az erdő északi részén irtózatos vörösség hömpölygött. Körös-körül rózsák hullottak a határra.“

A többször megismétlődő esemény hatására búcsújárás kezdődött erre a helyre, amit Csehszlovákia szocialista hatósága 1959-ben betiltott, és a templom romjain belül emelt kápolnát felgyújtották. A nép ennek ellenére továbbra is járt a forráshoz: Máriát dicsérni és imádkozni a vallásszabadságért.