A település neve belső, magyar névadással keletkezett a „széles, kiterült, lapos fenekű völgy“ értelmű debrő főnév „gy“ helynévképzős származékából. Az alapjául szolgáló főnév előzménye a szláv debra „üreg; vízmosásos mélység“ lehetett. Az elsődleges Debregy, Debrőgy alakból a későbbi- mai Debrőd képzőcserével jött létre. A második világháború után a község hivatalos szlovák elnevezése Debraď lett.