Debrődön is megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről

Debrődön is megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről Vidasics Ede premontrei kanonok, debrődi plébános – a szabadságharc tábori főpapja sírjánál.