Odpust Svätého Ladislava – Koncert EDDA művek a speváčky Linda Király

14. apr 2017.

Event Details


dpust Svätého Ladislava v Debradi
23.-24. jún 2017

23. jún 2017
Miesto: Futbalové ihrisko – Debraď

17:00  -Dielňa l’udovej tvorby pre deti a trh

– Jack – Rockové popoludnie

18:00 Király Linda

19:30 Slávnostné otvorenie odpustu Sv. Ladislava Slávnostné príhovory: Árpád János Potápi _ Štátny tajomník zodpovedajúci za národnostnú politiku z mad’arska Adrianna Gergely Papp – starostka obce Debrad’

20:00 Edda művek

T.Y.T Crew – Retro Disco

24. jún 2017
Miesto: Čistinka Sv. Ladislava – Debraď

11:00 Slávnostná omša v Eko-kapinke na čistinke Svätého Ladislava 

13:30 Slávnostný program Slávnostné príhovory: Attila Haraszti Generálny konzul Mad’arska v Košiciach István Zachariaš – Podpredseda Košického samosprávneho kraja

  • Tiizikék – spevácky zbor, Debrad’
  • Spevácke zbory – Hosťovce, Turnianská Nová Ves, Janík, Peder, Budulov
  • Lili Janka Bognár (speváčka skupiny Holdviola), Katalin Bárdos – Simon, Erzsébet Balog a Marcell Kováts l’udové piesne
  • Skupina Vidám Manók (Veselí šmolkovia) hudobný program pre deti
  • Hudobná skupina Tenkes – Husári z Borsod – Abaúj – Zemplén župy jazdecké ukážky husárov s koňmi
  • Skupina Szívtiproll – večne zelené domáce a zahraničné hity

V priebehu osláv: – Združenie Gemerských remeselníkov dielňa l’udovej tvorby pre deti – občerstvenie podl’a miestnych tradícií Miesto: čistinka Sv. Ladislava

V prípade nepriaznivého počasia bude svätá omša celebrovaná v kostole Sv. Petra a Pavla, a kultúrny program sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome.

Koncert EDDA művek a speváčky Linda Király

Lístky / Jegyek :

Predpredaj / Elővétel: 8 Eur
Na mieste / Helyszínen: 10 Eur

Deti do 12 r. bezplatne / Gyerekeknek 12 éves korig díjtalan

Obecný úrad – Községi hivatal
045 01 Debraď / Debrőd 147

FARM SHOP
Hviezdoslavová 11
045 01 Moldava nad Bodvou / Szepsi

KCÚBaR
Hlavná 52
045 01 Moldava nad Bodvou / Szepsi

ROVÁS
Kmeťova 34
040 01 Košice / Kassa

Informačné centrum M i C KOSICE www.MiCKOSICE.sk Hlavná 32, 040 01 KOŠICE +421 911 567423

www.ticketportal.sk