Obec bola oddávna majetkom jasovského premonštrátskeho prepošstva. Prvou historickou zmienkou je opätovná zakladacia listina jasovského prepošstva z roku 1255 . Kráľ Béla IV prostredníctvom tejto listiny daroval obec prepošstvu. Obec ostala vo vlastníctve premonštrátov do roku 1848. V roku 1427 napočítali v obci 15 pôrt . V roku 1715 po vyhnaní Turkov zostalo v obci len 5 poddaných a jedna želiarska domácnosť. V snahe doplniť vyhynuté obyvateľstvo, do obce nasťahovali pastierov z okolia Szegedu. Túto skutočnosť potvrdzuje v obci dodnes uchované szegedské nárečie. V roku 1828 mala obec už 90 domov a 657 obyvateľov.