• Prameň Svätého Ladislava
  • Rastlinný kostol Svätého Ladislava
  • Plastika Svätého Ladislava
  • Prameň a kaplnka Svätého Jána
  • Kaplnka Svätej trojice
  • Rímsko-katolícky kostol svätého Petra a Pavla