V okolí Debrade sa nachádzajú rozsiahle lesy. V nich rastú rovnako listnaté ako aj ihličnaté stromy. Spomedzi listnatých je najviac dubových a bukových lesov, ale v menšom množstve sa tu nachádzajú aj hrabové a brezové lesy. K listnatým stromom, ktoré tu rastú, patria zároveň javory, lipy a jasene a na brehoch potokov rastúce topole a vŕby. Spomedzi ihličnanov prevažujú jedľa a smrek, ale môžeme tu nájsť aj borovice. Spomedzi kríkov je tu veľa lieskovcov, černíc, jarabín a malín. Na mnohých miestach nájdeme trnky, šípky a drienky.

V minulosti spadalo pestovanie dreva do právomoci urbariátu. Lesy boli pravidelne čistené, túto prácu obvykle vykonávali chudobnejší obyvatelia obce. Odmenou za vykonanú prácu si mohli ponechať odrezky stromov ako kurivo. Menšiu časť vyťaženého dreva urbariát predával páličom vápna, väčšiu časť odkupovali obchodníci s drevom z Moldavy.