Svätoladislavská púť

08. júna 2015.

Event Details


Svätoladislavská púť v Debradi
26 -27. jún 2015
Čistinka Svätého Ladislava
26. jún 2015
16:00 Debraď má 760 rokov – Slávnostné zasadnutie obecného zastupiteľstva
18:00 Predstavenie knihy
Ladislav Gergely: Život na hornom toku Bodvy počas prvej svetovej vojny
Miesto: miestny kultúrny dom
20:00 Koncert skupiny REPUBLIC
Miesto: futbalové ihrisko
27. jún 2015
11:00 Slávnostná omša v Eko – kaplnke na čistinke Svätého Ladislava
13:30 Slávnostný program
– Marcell Kováts
– Tüzikék – spevácky zbor, Debraď
– Baranta – Staroveké maďarské bojové umenie
– Spevácke zbory – Čečejovce, Mokrance
– Skupina Parapács
– Bubulyka detský tanečný súbor, Encs
– Csikuska tanečný zbor, Encs
– Citaristi – Buzica
V priebehu osláv:
– Združenie Gemerských remeselníkov – dielňa ľudovej tvorby pre deti
– Súťaž vo varení
– občerstvenie podla miestnych tradícií
Miesto: čistinka Sv. Ladislava
19:00 Zábava so skupinou Mona Lisa Smile
Miesto: dvor kultúrneho domu
V prípade nepriaznivého počasia bude svätá omša celebrovaná v kostole Sv. Petra
a Pavla, a kultúrny program sa uskutoční v miestnom kultúrnom dome.