Publikované dňa: 24. nov 2009.
Priestorové údaje: Debrőd,