Publikované dňa: 17. feb 2010.
Priestorové údaje: Debrőd, Debrőd,