Publikované dňa: 15. júna 2010.
Priestorové údaje: Debrőd