Publikované dňa: 15. jún 2010.
Priestorové údaje: Debrőd