Publikované dňa: 13. mája 2012.
Priestorové údaje: Debrőd,