Publikované dňa: 30. mája 2010.
Priestorové údaje: Debrőd