Publikované dňa: 18. nov 2009.
Priestorové údaje: Debrőd, Növénytemplom

Papp Adrien, ism., Csáky Pál