Publikované dňa: 18. nov 2009.
Priestorové údaje: Debrőd,

Szentmise