Publikované dňa: 05. mar 2010.
Priestorové údaje: Debrőd, Debrőd, Növénytemplom