Publikované dňa: 19. mája 2010.
Priestorové údaje: Debrőd