Publikované dňa: 16. júla 2012.
Kolektívny názov: Zázraky kráľa svätého Ladislava