???? Otvárame cyklotrasu ➡️ Debraď (Ladislavova vyvieračka) – Hačava

1.4.2023 o 10:00 ▶️ Stretneme sa v Debradi na začiatku zelenej cyklotrasy (pri autobusovej zastávke)
Vďaka iniciatíve a obetavosti viacerých subjektov, ústretovosti a kladnému stanovisku príslušných úradov, so súhlasom majiteľov pozemkov a s finančnou podporou Slovenského cykloklubu Piešťany z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa podarilo napojiť Jasovskú planinu na sieť značených cyklotrás vedúcich Slovenským krasom, ktoré značkuje, spravuje a udržiava Slovenský cykloklub Slovenský kras, Gemerská Hôrka
Program:
???? Privítanie účastníkov na bicykloch (príchod po vlastnej osi od Moldavy) a peších turistov (príchod pešo od Jasova okolo Széplánykút)
???? Príhovor starostky obce a zástupcu SCK Gem. Hôrka
???? Otvorenie 4. ročníka cykloprojektu Vrchárska koruna Abov a uvedenie novej kategórie pre peších turistov PešoVKA
???? Odchod cykloturistov a následne peších turistov po novej zelenej cyklotrase k Ladislavovej vyvieračke
???? Spoločná fotografia pri Rastlinnom kostole – vrchole č. 2 VK Abov
???? Voľné pokračovanie v cyklotúre do Hačavy a v pešej túre po značených turistických chodníkoch podľa výberu účastníkov.
✅ Za to, že sa dielo podarilo, patrí veľká vďaka aj ďalším subjektom: obci Debraď, Správe Národného parku Slovenský kras, Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, Štátnej ochrane prírody, RC Prešov, Rádu premonštrátov – Opátstvu Jasov, Urbariátu pozemkové spoločenstvo Hačava, p. Slavkovi Hodermarskému z Hačavy