Referendum 2023

Referendum 2023 – Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (SK)

Letöltés

Referendum 2023 – Választási tájékoztató / Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (HU)

Letöltés

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa

Letöltés

Žiadosť o voľbu poštou voliča

Letöltés

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Letöltés

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Letöltés

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku c referende

Letöltés