Referendum 2023

Referendum 2023 – Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (SK)

Download (PDF, 273KB)

Referendum 2023 – Választási tájékoztató / Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (HU)

Download (PDF, 198KB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa

Download (PDF, 102KB)

Žiadosť o voľbu poštou voliča

Download (PDF, 122KB)

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Download (PDF, 91KB)

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu:

Download (PDF, 119KB)

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku c referende

Download (PDF, 52KB)