Referendum 2023

Referendum 2023 – Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (SK)

Download

Referendum 2023 – Választási tájékoztató / Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende (HU)

Download

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľa

Download

Žiadosť o voľbu poštou voliča

Download

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Download