URBARIÁT DEBRAĎ p.s. – DEBRŐDI ÚRBÉRESSÉG p.s.

Srdečne pozývame členov spoločenstva URBARIÁT DEBRAĎ p.s. – DEBRŐDI ÚRBÉRESSÉG p.s. na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. 06. 2015 o 18:00 hod. v kultúrnom dome v Debradi. Registrácia sa začína o 17:00 hod.

S pozdravom,

 

Mgr. Adrianna Gergely Papp

Predsedníčka