OZNÁMENIE

25. aug 2017.

Obec Debraď oznamuje politické strany, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie môžu poslať na elektronickú adresu: adrianna.gergely.papp@debrad.sk