URBARIÁT DEBRAĎ p.s. – DEBRŐDI ÚRBÉRESSÉG p.s.

Urbariát Debraď p.s. – Debrődi Úrbéresség p.s. srdečne pozýva členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 04. 05. 2018 o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. (Prezentácia od 17:00)

GDE Error: Requested URL is invalid
GDE Error: Requested URL is invalid