URBARIÁT DEBRAĎ p.s. – DEBRŐDI ÚRBÉRESSÉG p.s.,POZVÁNKA na valné zhromaždenie (VZ)

06. dec 2023.

POZVÁNKA na valné zhromaždenie (VZ)
– 1. čiastková schôdza kde hlasujú identifikovaný vlastníci

Viac info:

Download (DOC, 44KB)