VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2024

26. jan 2024.

Voľby prezidenta SR 2024

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 23. 3. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 6. 4. 2024 od 7:00 do 22:00 h.

 

SÚBORY / PRÍLOHY

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Download

Tájékoztatás a választópolgárok részére

Download

Základná informácia pre voliča SK

Download

Informácia pre voliča

Download

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Download

Vymenovací dekrét-zapisovateľ

Download

Kandidáti na voľby prezidenta SR

Download