- Nezaradené
30. máj 2018.

Deň detí a Vatra – Fotky

- Nezaradené
15. máj 2018.

Deň matiek

Odpust Svätého Ladislava v Debradi

CSÍK ZENEKAR / BEATRICE  22.06.2018, 18:00  Debraď – Futbalové ihrisko 17:00  Otvorenie brány  Hry pre deti Predpredaj vstupeniek: 8 € Na mieste: 10 € Bezplatne pre deti do 12 r. Obecný úrad Debraď 045 01 Debraď 147 Tel.: 055/ 466 4426 Farm Shop Hviezdoslavova 11. 045 01...

URBARIÁT DEBRAĎ p.s. – DEBRŐDI ÚRBÉRESSÉG p.s.

Urbariát Debraď p.s. – Debrődi Úrbéresség p.s. srdečne pozýva členov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 04. 05. 2018 o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. (Prezentácia od 17:00)
- Nezaradené
11. feb 2018.

Maškarný ples pre deti

- Nezaradené
17. dec 2017.

Vianočný program 2017

Výzva na predkladanie ponúk č. 244/2017 – “CENTRUM NÁVŠTEVNÍKOV – DEBRAĎ”

Výzva na predkladanie ponúk č. 244/2017, 17063 – WYP, uverejnená dňa 12.12.2017 vo Vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre verejné obstarávanie:   “CENTRUM NÁVŠTEVNÍKOV – DEBRAĎ” – projektová dokumentácia

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď”

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď” Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky bude rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď, ktorá je bližšie špecifikovaná v projektovej dokumentácií a v rozpočte stavby na úrovni výkazu výmer.
- Nezaradené
22. okt 2017.

Rocktóber

- Nezaradené
17. sep 2017.

Deň narodenia Panny Márie v Debradi

Deň narodenia Panny Márie v Debradi, vo videu môžete pozrieť od 21:05:
84 nájdených