REVIVE – Oživ históriu!

03. mar 2021.

1.septembra 2020 bol spustený projekt “REVIVE – oživ históriu!” (identifikátor projektu: FMP-E/1901/4.1/038), financovaný v rámci 3. výzvy Fondu malých projektov Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Hlavným cieľom projektu je posilnenie spolupráce medzi organizáciami v pohraničnom regióne, rozvoj dlhodobých inštitucionalizovaných partnerstiev a rozvoj a organizácia spoločných odborných programov spojených s historickým dedičstvom. Osobitnú pozornosť venujeme tomu, aby sme mladším generáciám predstavili históriu, dali im príležitosť zamilovať sa do nej a odovzdali im príslušné vedomosti. Za týmto účelom vyvíjame inovatívne a interaktívne vyučovacie metódy, ktoré ešte nie sú rozšírené v tradičnom školstve.

Oblasti zapojené do projektu majú mimoriadne bohaté historické dedičstvo s mnohými historickými pamiatkami (napr. historické kostoly, zemské hrady, kamenné hrady … atď.), od stredoveku až po 20. storočie, pričom s týmito sú spojené aj mnohé legendy (napr. zjavenia Márie). Rôzne cieľové skupiny máme v úmysle osloviť rôznymi aktivitami, aby sme čo najefektívnejšie dosiahli zamýšľané výsledky.

V rámci projektu vytvoríme spoločnú historickú výstavu, sprístupnenú verejnosti v regióne Szabolcs (HU) aj v Debradi (SK). V súvislosti s výstavou pripravujeme aj dvojzväzkovú publikáciu: prvý zväzok sa bude zaoberať stredovekým historickým dedičstvom župy Szabolcs-Szatmár-Bereg a druhý diel stredovekým historickým dedičstvom Košického kraja. Publikácie budú k dispozícii v maďarčine a v slovenčine v elektronickej podobe, 1. diel bude vydaný v maďarskom jazyku, 2. diel v slovenskom jazyku.

S cieľom osloviť mladých ľudí zorganizujeme v Maďarsku a na Slovensku po 3 interaktívne hodiny dejepisu, pričom mladí z oboch strán hranice jedenkrát navštívia susednú krajinu. Pre študentov zorganizujeme aj spoločný dvojkolový historický kvíz.

V rámci projektu sa uskutočnia aj odborné konferencie, ktorých sa zúčastnia historici, archeológovia a odborné mimovládne organizácie – tieto podujatia zároveň poskytnú príležitosť na výmenu skúseností a prenos poznatkov. Zorganizujeme aj zájazdy za poznaním historického dedičstva pre dospelých, ktorí sa zaviazali zachovávať a zvelaďovať historické hodnoty.

Taktiež obstaráme prostriedky potrebné pre realizáciu aktivít.

Partneri projektu sú:

  • Vedúci partner: Združenie “Vidék Kincse Egyesület” [Vidiecky poklad] (Maďarsko) videkkincseegyesulet.hu
  • Zvýhodnený: Samospráva obce Debraď (Slovensko) debrad.sk

Obdobie realizácie projektu: 1. septembra 2020 až 31. augusta 2021.

Celkový rozpočet projektu je 58 156,00 €:

  • získaná podpora (zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja) predstavuje 49 432,00 €, čo je 85% celého rozpočtu,
  • vlastný príspevok predstavuje 8 723,40 €.

 

Webové sídlo Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Maďarsko: www.skhu.eu

Webové sídlo EZÚS Via Carpatia: www.viacarpatia-spf.eu

Obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.