Debrőd - Debraď

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – DELTA ONLINE, spol. s r.o.,

10. feb 2023.

„Optická prípojka do areálu KONŠTRUKTA – Defence“ územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

Download (PDF, 215KB)