Publikované dňa: 24. sep 2010.
Priestorové údaje: Debrőd