Publikované dňa: 13. máj 2012.
Priestorové údaje: Debrőd,