Publikované dňa: 20. feb 2010.
Priestorové údaje: Debrőd, Debrőd