Publikované dňa: 18. feb 2010.
Priestorové údaje: Debrőd, Debrőd