Publikované dňa: 30. máj 2010.
Priestorové údaje: Debrőd