Publikované dňa: 08. júla 2010.
Priestorové údaje: Debrőd