Publikované dňa: 19. máj 2010.
Priestorové údaje: Debrőd,