Kategória:
Publikované dňa: 16. apr 2010.
Kolektívny názov: Veľkonočný ples
Priestorové údaje: Debrőd, Debrőd