Publikované dňa: 17. júla 2012.
Kolektívny názov: Zázraky kráľa svätého Ladislava