Výzva na predkladanie ponúk č. 244/2017 – “CENTRUM NÁVŠTEVNÍKOV – DEBRAĎ”

Výzva na predkladanie ponúk č. 244/2017, 17063 – WYP, uverejnená dňa 12.12.2017 vo Vestníku verejného obstarávania vedenom Úradom pre verejné obstarávanie:   “CENTRUM NÁVŠTEVNÍKOV – DEBRAĎ” – projektová dokumentácia

Výzva na predkladanie ponúk – Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď”

Názov predmetu zákazky: „Rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď” Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky bude rekonštrukcia obecného domu v obci Debraď, ktorá je bližšie špecifikovaná v projektovej dokumentácií a v rozpočte stavby na úrovni výkazu výmer.
22. okt 2017.

Rocktóber

17. sep 2017.

Deň narodenia Panny Márie v Debradi

Deň narodenia Panny Márie v Debradi, vo videu môžete pozrieť od 21:05:
25. aug 2017.

OZNÁMENIE

Obec Debraď oznamuje politické strany, že oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie môžu poslať na elektronickú adresu: adrianna.gergely.papp@debrad.sk  
01. júla 2017.

Odpust Svätého Ladislava – Koncert EDDA művek a speváčky Linda Király

Odpust Svätého Ladislava v Debradi 23.-24. jún 2017 23. jún 2017 Miesto: Futbalové ihrisko – Debraď 17:00  -Dielňa l’udovej tvorby pre deti a trh – Jack – Rockové popoludnie 18:00 Király Linda 19:30 Slávnostné otvorenie odpustu Sv. Ladislava Slávnostn...

Odpust Svätého Ladislava – Koncert EDDA művek a speváčky Linda Király

dpust Svätého Ladislava v Debradi 23.-24. jún 2017 23. jún 2017 Miesto: Futbalové ihrisko – Debraď 17:00  -Dielňa l’udovej tvorby pre deti a trh – Jack – Rockové popoludnie 18:00 Király Linda 19:30 Slávnostné otvorenie odpustu Sv. Ladislava Slávnostn...
66 nájdených