Publikované dňa: 07. júla 2011.
Priestorové údaje: Debrőd,