Publikované dňa: 07. júl 2011.
Priestorové údaje: Debrőd,