Publikované dňa: 19. feb 2010.
Priestorové údaje: Debrőd, Debrőd